Da li ste zadovoljn sai radom komunalne službe?
 

NOVO
Dužnost građana
Termini za odvoz smeća
Cjenovnik

     
    
Da li ste zadovoljn sai radom komunalne službe?

Da li ste zadovoljn sai radom komunalne službe?
Loš rad
35  53.8%
U potpunosti sam zadovoljan
12  18.5%
Potrebna joj je pomoć
10  15.4%
Dobar rad
5  7.7%
Zadovoljan sam
3  4.6%

Broj glasača  :  65
Prvo glasanje  :  ponedeljak, 23 avgust 2010 15:49
Poslednje glasanje  :  ponedeljak, 18 septembar 2017 09:22