Da li ste zadovoljn sai radom komunalne službe?
 

NOVO
Dužnost građana
Termini za odvoz smeća
Cjenovnik

     
    
Osnivanje PDF Štampa El. pošta
Napisao Administrator   
ponedeljak, 21 januar 2013 17:24

ЈП „Комунално“ а.д. Пале основано је 18.10.2000. године. Првобитно је власништво, и то 65%, имала држава, да би 2010. године у складу са Законом о преносу права својине на капиталу РС у предузећима која обављају комуналне дјелатности на јединице локалне самоуправе исте прешле у капитал општине Пале.

Послује као отворено акционарско друштво са средствима у својини Јавног предузећа, са правима, обавезама и одговорностима утврђеним Законом и Статутом. Акције и акционари уписују се и воде код Централног регистра хартија од вриједности, сходно законима који регулишу ту област.

Дјелатност од општег интереса коју обавља ЈП „Комунално“ а.д. Пале је прикупљање неопасног отпада, као и његова обрада и одлагање, санација животне средине, изградња путева, уклањање објаката, дјелатности пружања поштанских услуга, чишћење и одржавање зелених површина, погребне дјелатности и др.

 

Општи акти предузећа су:

  • Статут;
  • Правилници и пословници;
  • Одлуке којима се на општи начин уређују одређена питања.

 

Органи предузећа су:

  • Скупштина акционара;
  • Надзорни одбор;
  • Управа.

 

Права, обавезе и одговорности органа Јавног предузећа утврђене су Статутом, Законом о јавним предузећима и Законом о привредним друштвима. Јавно предузеће „Комунално“ а.д. Пале је дужно да у обављању своје дјелатности чува вриједности обезбјеђујући потребне услове за заштиту и унапређење животне средине. Рад предузећа је јаван. Јавност се обезбјеђује информисањем путем средстава јавног информисања и на друге погодне начине.

 

Poslednje ažurirano petak, 26 jul 2013 10:22